Studenti nového studijního programu Specializace ve zdravotnictví v oboru Radiologický asistent získají odbornou kvalifikaci pro provádění radiologických vyšetření a pro aplikaci ionizujícího záření u onkologicky nemocných.

Druhý nový bakalářský studijní program, Zdravotně-sociální pracovník, bude připravovat studenty pro profesi, v níž budou poskytovat přímou zdravotně-sociální péči a služby jednotlivcům, rodinám, působit v komunitách, a to napříč všemi věkovými kategoriemi klientů - pacientů. V souvislosti s prodlužováním střední délky života a stárnutím populace bude význam této profese stoupat.

Oba studijní obory vznikly na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice na základě požadavků z praxe. Zájem o tyto odborníky ze strany státních i soukromých zdravotnických zařízení je značný. „Obě odbornosti totiž ve zdravotnických zařízeních pardubického i královéhradeckého kraje chybí,“ říká kancléřka školy Valerie Wágnerová.

Na zajištění výuky se podle proděkanky fakulty Jany Škvrňákové podílejí kromě akademických pracovníků fakulty svou odbornou zkušeností také pracovníci Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Pardubické krajské nemocnice a. s., Chrudimské nemocnice a odborníci z dalších renomovaných pracovišť.

Studium nových studijních oborů je prezenční a po jeho ukončení se budou moci absolventi – bakaláři dále specializovat v rámci dalšího celoživotního vzdělávání.