Operační program VaVpI je součástí strukturálních fondů EU a přímo podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných institucí a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

Cílem podávané žádosti je financovat projekt v hodnotě 600 miliónů Kč, který umožní vybudovat v Plzni městskou zónu o rozloze 28 900 m2 se zaměřením na volnočasové a vzdělávací aktivity. To vše v rámci popularizace výzkumu a vývoje a vědy a techniky, která není v tomto rozsahu k dispozici v žádném jiném městě v České republice.

Má vzniknout i nové planetárium

Žádost počítá s rekonstrukcí druhé části hlavního sídla Techmanie, bývalé výrobní haly, čímž by došlo ke zvýšení kapacity science centra na 10 000 m2. Hlavní změny by však měly vést k úplné přeměně celé oblasti, do nějž bude vnesena řada nových prvků: Jedním z cílů je vytvoření planetária, a to přestavbou stavby z roku 1916, jež je národní technickou památkou.

"Nejobtížnější bylo vypracovat část o udržitelnosti projektu a dodržet všechny formální náležitosti, které Evropská unie požaduje", podotýká Libor Kočí, jeden ze členů přípravného týmu projektové žádosti. "Celý projekt je pro budoucnost Techmanie klíčový", doplňuje Barbora Černíková.

Laboratoře a dílny pro děti a mládež

V žádosti Techmania rovněž usiluje o vytvoření laboratoří a dílen určených k podpoře zájmové činnosti dětí a mládeže, s využitím momentálně zanedbané VI. brány, se stavbou parkovacího domu či přístupového mostu pro pěší. Projekt také chce přesunout V. bránu jižnějším směrem, čímž by došlo k faktickému vyčlenění nově vznikající zóny Techmanie z vlastního tradičně industriálního areálu Škoda.

Kromě těchto zásadních stavebních změn se veřejnost může těšit na podstatné rozšíření počtu expozic, novou restauraci či konferenční sál. Pokud bude žádost do operačního programu VaVpI akceptována, veřejnost se se zcela novou zónou městského typu setká v místech dnešní Techmanie již v roce 2014.