Jednotná zadání mají zaručit, že zkouška bude obsahovat všechna témata, která jsou nezbytná z hlediska současné praxe v daném oboru. Na tvorbě jednotných zadání se podílejí školy, odborníci z praxe a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Zástupci zaměstnavatelů byli také členy zkušebních komisí, které hodnotily výkony žáků u závěrečných zkoušek.

Kdo nemá potřebné vybavení, ať obor neučí

„Spolupracujeme na vzniku nové zkoušky, protože chceme, aby se sjednotila úroveň škol, které vyučují polygrafické obory. A také chceme přimět pedagogy, aby na sobě pracovali a měli přehled o všech novinkách.“ říká například prezident Svazu polygrafických podnikatelů Jan Sochůrek. Podle jeho zkušeností nejsou všechny školy adekvátně vybaveny a jejich výuka pak není kvalitní. „Proto jsme stanovili polygrafické minimum a škola, která ho nesplňuje, by neměla tyto obory učit,“ dodává Sochůrek.

„Absolvent, který získá výuční list na základě jednotné zkoušky, by měl mít větší šanci na dobré uplatnění, protože zaměstnavatelé budou vědět, že své řemeslo ovládá,“ říká Dana Kočková z NÚOV, který má reformu závěrečných zkoušek na starosti v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška. Při zkoušce podle nového pojetí se podle ní ukáže, jestli žák dokáže prakticky použít znalosti a dovednosti získané ve škole. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také jsou mnohem lépe srovnatelné.

Pozvali rodiče, spolužáky i děti ze ŽŠ

Ve Střední škole řemesel a služeb ve Velkém Meziříčí měli žáci oboru Kuchař – číšník pro pohostinství tři dny na to, aby ukázali, že se naučili vařit rozličné pokrmy i obsluhovat. Připravovali přitom také slavnostní tabuli a aby měly zkoušky dostatečnou váhu, nedělali to ve cvičných prostorech, ale prezentovali své nápady v tělocvičně, kam se na ně mohli přijít podívat spolužáci i rodiče.

„Pozvali jsme i žáky základních škol, aby viděli, jak to u nás vypadá a co se všechno naučí, když k nám půjdou do učení,“ upřesňuje ředitelka školy Alena Vodová. „Jsme rádi, že jsme zkoušky dělali podle nového pojetí, je to pro nás věc prestiže, motivuje to učitele i žáky. Navíc zkoušky jsou teď komplexnější a lépe ukazují, co se žáci naučili. Po jejich složení dostávají absolventi také certifikát nové závěrečné zkoušky a to posiluje jejich prestiž i sebevědomí,“ dodává Vodová.

Jednotné zadání dobrovolně využilo 81 % škol

Učební obory se dnes vyučují na 461 školách a přitom 372 (81 %) z nich využije jednotné zadání při závěrečných zkouškách buď celé, nebo jeho část. „V tomto školním roce šlo hlavně o to, aby se všechny školy mohly seznámit s jednotným zadáním pro obory, které vyučují. Vědí tedy, jak je zadání koncipováno, a mohou se dobře připravit na jeho přijetí v příštích letech,“ říká Dana Kočková z NÚOV. Nová závěrečná zkouška by nakonec měla být zavedena do všech škol, k tomu je ale třeba vytvořit legislativní podmínky. „Samozřejmě nás těší, že je účast škol tak velká, i když je to dobrovolné,“ dodává Kočková.