Cílem projektu je navázání kontaktů a spolupráce mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou v sousedním státě. Z přihlášených českých a slovenských škol budou vytvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků.

Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ bude uzavřen k  31. 10. 2010, závěrečné vyhodnocení projektu bude zveřejněno na webových stránkách obou pořádajících institucí. Podrobnější informace a přihlášku do projektu naleznete zde.

Mezinárodní měsíc školních knihoven (International School Library Month) byl vyhlášen poprvé v roce 2008, a nahradil tak Mezinárodní den školních knihoven. K různým akcím na propagaci a podporu činnosti školních knihoven byl vybrán měsíc říjen.