„Již nyní je nutné začít výchovu mladých a perspektivních absolventů v oblastech elektroniky, energetiky, výkonové elektroniky, pohonů a diagnostiky, ale i dalších,“ vysvětluje děkan FEL Jiří Hammerbauer.

Druhé kolo je otevřeno pro všechny zájemce o prezenční studium. Tedy pro ty, kteří neuspěli v řádném přijímacím řízení na některé fakultě či VŠ i pro nové zájemce o vysokoškolské studium.

Na studijní obory Fakulty elektrotechnické se pravidelně hlásí studenti z gymnázií i absolventi středních odborných škol. Studium velmi dobře zvládají jak chlapci, tak zejména dívky – ty patří každoročně mezi nejlépe hodnocené.

Přihlášky je možné podávat poštou nebo elektronicky až do 27. srpna. V akademickém roce 2009/10 podalo přihlášku na Fakultu elektrotechnickou ZČU v Plzni do bakalářského studia 1520 uchazečů, z nich bylo přijato 687 studentů.