Molekulární biolog Friml dostal cenu za výzkum geneticko-biologických buněčných procesů, které řídí vývoj rostlin. V centru jeho bádání je růstový hormon auxin, na jehož rozdělení závisí, kde má rostlina vrchní a dolní část, jak silně v kterém směru roste a kde zakládá které orgány.

Tyto poznatky jsou milníkem nejen pro chápání četných fyziologických procesů rostlin, ale mají velký význam také pro zemědělský a lékařský výzkum, uvedla nadace v Hamburku.

Friml badatelsky pracoval v Brně, Kolíně nad Rýnem a Tübingenu a od roku 2007 je profesorem na katedře systémové biologie rostlin na univerzitě v belgickém Gentu.

V Česku působí Friml v Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně jako vědecký, výzkumný a vývojový pracovník. Na jeho osobních stránkách je uvedeno, že studia ukončil v roce 1998 s titulem Mgr., postgraduál v roce 2002, kdy získal titul Ph.D. Jeho závěrečná práce má název Buněčná biologie polárního transportu auxinu v Arabidopsis thaliana.

Körberova cena je každý rok udělována evropskému vědci, který uskutečnil inovativní, pro budoucí vývoj významný výzkumný úkol. Letošní cena bude laureátovi oficiálně předána 7. září na hamburské radnici, uvedla agentura DPA.