Například základní škola v Labské ulici plánuje vybudovat jazykovou laboratoř. Žáci by tam mohli v cizojazyčných materiálech vyhledávat informace, číst, poslouchat dialogy rodilých mluvčí i řešit situace naprogramované na CD. Měla by se tak zlepšit jejich slovní zásoba i orientace v cizojazyčném textu.

Mnohé školy chtějí rozšířit výuku o používání multimédií, počítačů a počítačových programů. Práce s nimi děti víc baví.

Snaha získat dotace navazuje na tvorbu vzdělávacích plánů

Snaha škol navazuje na tvorbu školních vzdělávacích plánů, podle nichž ve školách učí několik let. Plány dávají školám více svobody, mohou si tak vybrat svou profilaci. Plány také umožňují učitelům nepřednášet odděleně látku tradičních předmětů, ale překlenovat hranice mezi nimi.

Například podle tvůrců plánu v základní škole v ulici Jana Broskvy dnes škola musí počítat s tím, že děti získávají hodně informací z jiných zdrojů - médií i internetu. Učitelé je tak s nimi učí pracovat a orientovat se v nich. "Naše škola není kamennou institucí, ale místem, kde se každý den odehrává děj," napsali pedagogové do školního vzdělávacího plánu. Důraz proto kladou nejen na formální výuku, při níž si žáci rozšiřují znalosti, ale i neformální výlety a kurzy a klima, jaké ve škole panuje.

Programy pro nadané žáky 

Chystaný projekt, na nějž škola žádá evropské peníze, má toto pojetí rozšířit. Škola chce získat multimediální a e-learningové programy pro nadané žáky a také materiály orientované na mezipředmětové vztahy. Žáci by tak neměli mít v hlavě například odlišné balíky informací z fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu, ale ucelený náhled na přírodní vědy.