Vedení UJEP připravovalo projekt na vybudování čtyř budov, které by sloužily Přírodovědecké fakultě, Fakultě výrobních technologií a managementu, Fakultě životního prostředí a společnému univerzitnímu laboratornímu centru. Odhadované náklady byly asi jedna miliarda korun. Univerzita se ale dozvěděla, že z evropských fondů bude mít na projekt k dispozici jen 366 miliónů korun.

Proto byl projekt omezen pouze na budovu A určenou pro Přírodovědeckou fakultu. Z evropských peněz by prý ale šla financovat jen hrubá rekonstrukce objektu, proto UJEP připravila ještě jeden, levnější projekt rekonstrukce dvou starých nemocničních budov pro Filozofickou fakultu.

Podle Šikové nyní plány počítají s tím, že budovy pro Filozofickou fakultu by škola v letech 2011 až 2015 platila z evropských dotací. Rekonstrukci budovy A chce hradit z peněz, které bude dostávat od ministerstva školství.

Dokončuje se přestavba dvou budov

UJEP v současné době dokončuje přestavbu dvou budov v Klíšské ulici, v nichž bude sídlit Výzkumné centrum regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta a Fakulta sociálně ekonomická. Práce hradí z vlastních prostředků. Univerzita investovala i do budovy H, kde vznikl vědecko-technický park Fakulty výrobních technologií a managementu.

UJEP získala i stavební povolení na rekonstrukci vstupní vily starého nemocničního areálu pro Fakultu sociálně ekonomickou. Loni v září v kampusu začala demolicí budov stavba multifunkčního informačního a vzdělávacího centra za 420 miliónů korun. Centrum bude sloužit jako univerzitní knihovna, centrum celoživotního vzdělávání, informatiky a administrativní zázemí a budou tam i přednáškové sály.

Některé budovy již jsou hotové. V areálu kampusu sídlí celá Fakulta užitého umění a designu a Fakulta výrobních technologií a managementu. Část prostor využívá i Fakulta sociálně ekonomická a Fakulta přírodovědecká. Do kampusu se dá počítat i areál Pedagogické fakulty, který leží v sousedství starého nemocničního areálu, se kterým se v budoucnu propojí.

UJEP je jedinou univerzitou v Ústeckém kraji, byla otevřena 28. září 1991. Nyní ji tvoří sedm fakult a dva ústavy. Má téměř 800 zaměstnanců a 10 813 studentů.