"UHK, jejíž tři fakulty nyní studuje téměř devět tisíc studentů, ve svém dlouhodobém záměru počítá s tím, že bude nabízet studium na celkem pěti fakultách," informoval mluvčí univerzity Ondřej Tikovský.

Univerzitu Hradec Králové nyní tvoří Pedagogická fakulta, Fakulta informatiky a managementu a Filozofická fakulta, na nichž studuje téměř devět tisíc studentů. Největším subjektem univerzity je právě Pedagogická fakulta. "Vydělení přírodovědných pracovišť a jejich sdružení do samostatné fakulty je logickým vyústěním vývoje předchozího období," říká Tikovský. "Nejedná se tedy o založení nové součásti univerzity bez tradice a na zelené louce, ani o zvyšování počtu studentů," doplňuje.

Od bakalářů po doktorandy

Přírodovědecká fakulta UHK nabídne bakalářské, magisterské i doktorské studium několika oborů, například Systematické biologie a ekologie. Mezi dalšími to budou také Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, Bezpečnost práce v nevýrobní sféře a Finanční a pojistná matematika. Kromě nich bude nová fakulta i nadále zabezpečovat přípravu studentů učitelství přírodovědných oborů Pedagogické fakulty.

Vědeckým pilířem fakulty je Dopplerův ústav pro matematickou fyziku a aplikovanou matematiku, jenž je společným centrem základního výzkumu Univerzity Hradec Králové a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a jehož královéhradecký tým vede jeden z předních českých vědců profesor Petr Šeba.

Rozvoj aplikovaných oborů provázaných se soukromým sektorem

Samostatná fakulta umožní také rozvoj aplikovaných oborů provázaných se soukromým sektorem. Hradecká univerzita, která vznikla v roce 2000 z Vysoké školy pedagogické, nabízí uchazečům zhruba devět desítek studijní oborů.

„Jsem rád, že se podařilo přesvědčit všechny součásti univerzity i akreditační komisi o životaschopnosti a perspektivnosti projektu Přírodovědecké fakulty. Chci zdůraznit, že univerzita prochází výraznými změnami, které umožnily nejen vznik další fakulty, ale současně se projevují i ve zefektivnění vnitřních procesů a řízení. Univerzita například sjednotila své studijní předpisy napříč fakultami a zlepšila možnosti rozvrhování a sdílení prostor. Proces sjednocování se navenek projevuje i v tuto chvíli zaváděným novým vizuálním stylem,“ konstatoval rektor univerzity Josef Hynek.