"Nápad vytvořit takovou hru jsme dostali v době, když jsme díky naší tvorbě plastických obrazů začali více komunikovat s lidmi, kteří trpí poruchou zraku. Zjistili jsme, že nic podobného nemají k dispozici, proto jsme se této problematice začali věnovat více," poznamenal autor projektu, výtvarník Petr Tomaštík.

Pod rukama strojařů tak vzniká prototyp velkého labyrintu o průměru jednoho metru, který bude díky propracovanému soukolí pohyblivý, variabilní a bude plně přizpůsoben potřebám lidí se zrakovým handicapem.

"Sice se jedná o hru s kostkou a figurami, kostka však má tvar osmibokého hranolu a bude připevněna v ose na tyči tak, aby plnila svou funkci a přitom se nezakutálela. Potřebám těchto lidí odpovídá také velikost figur," uvedl Tomaštík s tím, že vše bude pracovat mechanicky, takže hru bude možné umístit kdekoliv. "Třeba v Grónsku nebo na Sahaře," dodal s úsměvem výtvarník.

Také ilustrace magických a mystických příběhů, do nichž se budou hráči vžívat a které bude možné obměňovat, budou přizpůsobeny. "Zatím jsou to jen skici, které využíváme pro potřeby testování pravidel hry, ale samozřejmě budou zjednodušené, v reliéfech, aby uživatelé získali představu," přiblížil Robert Stodůlka, který hru ilustruje. Vše bude doplněno také o znaky Braillova písma.

Podle Stejskalové by vsetínští výtvarníci chtěli labyrint uvést do provozu ještě během letošního léta. "Prototyp bude umístěn na vsetínském zámku a pokud seženeme investora, rádi bychom jej nabídli i školám pro zrakově postižené," uzavřel Tomaštík.