Co říkáte na to, že jste první žena vedoucí fakultu elektrotechniky? Obáváte se toho?

Myslím si, že pokud jsem získala důvěru a podporu, tak v tom velký rozdíl nevidím. Určitě mám jiné schopnosti a vlastnosti pro práci než muži, ale nemyslím si, že jsou horší nebo špatné. V této funkci nejsem ani jediná děkanka technických oborů. V Praze na stavební fakultě je děkanka a na sousední fakultě podnikatelské je rok ve funkci paní Anna Putnová.

Já bych spíš řekla, že je to neobvyklé, než nemožné. Ale já se toho nebojím a věřím, že v týmu bude všechno dobře fungovat. Sám o sobě toho člověk moc nezmůže, ale já v tomto hodně spoléhám na to, že v tom týmu budeme každý vykonávat to, co je potřeba, v rámci svých kompetencí.

Jaké jste měla pocity bezprostředně po zvolení děkankou?

No přiznám se, že to pro mě bylo překvapení, získat takovou důvěru, a současně velká zodpovědnost a závazek do budoucna, protože všichni víme, že tato doba není zrovna nejlehčí, ale ta podpora je významná a znamená to pro mě hodně.

Byla jsem vyzvána svými kolegy, nepředpokládala jsem, že na elektrotechnické fakultě by žena mohla zastávat tuhle významnou funkci, ale pokud ta důvěra byla, tak jsem do toho ráda šla.

Co vaše zvolení bude znamenat pro studenty? Všichni víme, že jste k nim byla vždy velmi vstřícná.

Já už jsem konstatovala na mnoha fórech, jsem velice ráda, že v současné době je spolupráce se studenty výborná. Realizují se tady aktivity, které pomáhají nejen vedení fakulty, ale také spojují nebo organizují studenty a dávají jim příležitost zapojit se i do jiných než studijních aktivit, třeba sportovních nebo společenských. Věřím, že budeme v tomto duchu pokračovat i nadále, spolupráce se bude rozvíjet a pomůže nám to také zviditelnit fakultu uchazečům o studium.

Hodláte pokračovat ve stejném směru, jakým se ubírala práce vašeho předchůdce, nebo udělat nějaké změny?

Já si jeho práce a všech aktivit velice vážím. Pro fakultu měl významný a zásadní přínos. Pomohl nastavit pravidla taková, aby umožňovala rozvoj na všech pracovištích a já bych se v žádném případě z tohoto směru nechtěla orientovat někam jinam. Budu velice ráda, když se mi podaří tento trend udržet. Žádné zásadní změny neplánuji. Jen, pokud by si to vyžádala situace vyvolaná nějakými vnějšími subjekty.