"Absolvent získá znalosti z dějin české a světové hudební kultury, hudební teorie, dostane informace nutné pro práci ve správních a kulturních institucích, k rozvíjení hudebních tradic a další. Vybaven bude i jazykově," řekl proděkan Ladislav Čepička. Plzeňským specifikem je bližší seznámení s hudební historií a současným hudebním životem v bavorském příhraničí, absolvent bude schopen spolupracovat s Bavorskem na grantech a dalších projektech.

Podle Jiřího Bezděka z katedry hudební kultury vznikla v této oblasti mezera. "V institucích jako jsou například magistráty, bývají často naprosto nekvalifikovaní referenti, kteří se rekrutují z jiných oborů a v oblasti hudební kultury spíše působí jen jako hudbymilovní lidé," řekl.Fakulta ale chce, aby byli vzděláváni lidé, kteří problematice porozumí na profesionální úrovni, budou umět jazyk, vyznají se v autorském právu, budou vybaveni po stránce kulturně-společenských i ekonomických vazeb.

V posledním ročníku i přednášky v němčině

"V posledním ročníku máme zajištěny i přednášky v němčině. Z Regensburku bude přijíždět profesor z muzikologického ústavu, který by měl například popisovat česko-bavorské hudební vztahy z pohledu Němce," dodal Bezděk.

Přijato ke studiu by mohlo být kolem 20 zájemců, podmínkou není hudební talent ani znalost hry na hudební nástroj. Nebudou se dělat talentové zkoušky, ale testy Scio. Podle děkanky Jany Coufalové podobný projekt připravuje i katedra výtvarné kultury, která zřejmě nabídne i možnost společného studia na univerzitě v Regensburku.