Vyplývá to z průzkumu v rámci projektu PRIME (Problems in Recognition of Making Erasmus), který se uskutečnil za finanční podpory Evropské komise. Zúčastnilo se jej 100 univerzit z 24 států a téměř 2400 studentů z 52 zemí světa. V České republice se do dotazníkového šetření zapojilo devět vysokých škol a přes 100 studentů.

Cílem průzkumu bylo odhalení překážek a problémů při uznávání zahraničního studia a navržení možných zlepšení. Pro další a hlubší šetření tohoto problému bylo využito i databáze závěrečných zpráv Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

VŠE uznává zahraniční studium nejčastěji

Výsledky projektu PRIME byly představeny na konferenci, která se konala minulý týden na pražské Vysoké škole ekonomické (VŠE). Právě ta se v uznávání zahraničního studia řadí nad celorepublikový průměr a po bok evropských univerzit. Plných 66 % studentů VŠE má zahraniční studium po svém návratu kompletně uznáno, dalším 20 % studentů je pak uznána více jak polovina získaných kreditů v zahraničí.

Z výsledků pro ČR také vyplynula významnost univerzitních center pro zahraniční styky, jejichž prostřednictvím získává informace o zahraničním studiu na 60 % studentů. Všechny zúčastněné vysoké školy v ČR mají aplikován ECTS kreditový systém, který výrazně napomáhá přepočtu kreditů na základě pracovní zátěže studenta. Součástí konference byla i analýza konkrétních příkladů problémů s uznáváním zahraničního studia v ČR.

Výsledky šetření jsou v průběhu podzimu 2009 představovány na 11 konferencích po celé Evropě. Navrhovaná doporučení budou na závěr zformována do usnesení, které bude prezentováno na mezinárodní konferenci v Bruselu v druhé polovině ledna 2010.