Hvězda VY Canis maioris je mimořádné velká, nejenže je mnohonásobně hmotnější než naše slunce, ale má takový průměr, že být na místě našeho slunce, zasahovala by až k Saturnu.

Podle astronomů může rudý veleobr ve vzdálenosti 4500 světelných let, který je znám už 200 let a jehož hustota je tradičně nízká, kdykoli explodovat a změnit se v supernovu.

V posledních dnech je totiž vidět, jak vyvrhuje gigantické množství plynu a prachu do mezihvězdného prostoru. Zaregistrovány byly dusík, kyslík a uhlík, tedy prvky, z nichž se v budoucnu mohou utvořit planety. Spektrometr detekoval i kysličník uhelnatý a vodu.

"Jednou z nejtypičtějších látek je právě oxid uhelnatý, protože uhlík a kyslík jsou prvky, které produkují hvězdy nejčastěji. Ty se pak sloučí a vzniká CO, jehož je mezihvězdný prostor plný,“ řekl profesor Matt Grifin a dodal, že CO je pro pozorování velmi důležitý, protože se pomocí něj dá určit teplota plynu nebo hustota.

Další sloučeninou, která byla detekována, je voda, jejíž přítomnost pomáhá zjistit, k jakým reakcím ve hvězdě dochází. Spektrální čáry vody se však musejí sledovat jen z kosmických teleskopů, voda přítomná v atmosféře země pozorování ruší.

Herschel byl vypuštěn letos 14. května na oběžnou dráhu s cílem pozorovat vzdálený vesmír. Pracuje se s delším vlnami od infračervených 55 do 672 mikron.