Pokud jde o evropské podniky, tedy o podniky se sídlem na území EU, vzrostly jejich investice v oblasti výzkumu a vývoje o 8,1 %. To je již druhý rok výrazně více než u amerických společností (5,7 %) nebo u japonských společností (4,4 %).

Mezi první desítkou se umístily hned dvě evropské společnosti: na třetím místě je Volkswagen s investicemi do výzkumu a vývoje ve výši 5,93 miliardy EUR, společnost Nokia se umístila osmá. Celosvětově vůbec největším investorem v oblasti výzkumu a vývoje se stala společnost Toyota Motors s částkou 7,61 miliard EUR. Zpráva také uvádí, že největší nárůst investic vykazují společnosti z rozvíjejících se zemí.

„Dobrou zprávou je, že společnosti z EU si v roce 2008 udržely míry investic i přes hospodářskou krizi. To je ta nejlepší strategie, jak vyjít z krize ještě silnější. Musíme evropské podniky v této snaze podporovat a poskytovat podněty, které posílí odvětví s tím nejintenzivnějším výzkumem,“ prohlásil evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik.

„Vítám také nárůst investic podniků v oblasti nízkouhlíkových technologií v energetice. Představují totiž nové zdroje růstu a pracovních míst v EU,“ dodal Potočnik.

Čínské investice rostou o 40 % ročně

Společnosti EU dokázaly udržet růst investic v podstatě nezměněný na výši 8,1 % oproti roku 2007, kdy dosahoval 8,8 %. Naopak u amerických společností došlo k poklesu z 8,6 % v roce 2007 na 5,7 % v roce 2008.

Společnosti se sídlem v rozvíjejících se zemích nadále vykazují největší růst – na prvním místě je Čína se 40% nárůstem, dále Indie (27,3 %), Tchaj-wan (25,1 %) a Brazílie (18,6 %). I když se zatím dopad hospodářské krize v investicích podniků do výzkumu a vývoje neodráží plně, je zřetelnější na dalších ukazatelích zmíněného žebříčku, například na provozních ziscích, které u evropských společností klesly o 30,5 % a u amerických o 19,1 %.

Žebříček investic evropských průmyslových podniků do výzkumu a vývoje pro rok 2009 poskytuje informace o tisícovce nejlepších evropských podniků a o tisícovce neevropských podniků, které během uplynulého roku investovaly do výzkumu a vývoje. Každoročně ho vydává Evropská komise.