"Svým způsobem se jedná o projekt výjimečný. Praxe supervize je běžnou součástí fungování organizací v sociální sféře. Ve školství je spíše výjimkou," řekl. Plzeňský kraj, který je zřizovatelem domova, přispěl na tento projekt částkou 35 000 korun.

Nepomucký domov má pět rodinných skupin, v každé je osm dětí a čtyři až pět pedagogů. Tým pracovníků každé skupiny se od září do prosince jednou měsíčně na dvě hodiny schází se svým supervizorem a řeší problémy, které se týkají jejich svěřenců. Role supervizora spočívá v tom, že poskytne vychovatelům jiný pohled na problém. Je jakýmsi moderátorem či průvodcem diskuse. Jeho přítomnost umožní zpřehlednit problematickou situaci, pomůže najít řešení, rozebrat pocity, myšlenky a chování.

O supervizi projevili zájem sami vychovatelé domova minulý školní rok při seminářích lektorů z plzeňské pedagogicko-psychologické poradny, kdy konzultovali problémy s prací s dětmi a se vzájemnými vztahy a jejich adekvátní řešení.

Plzeňský kraj zřizuje sedm dětských domovů, kromě domova v Nepomuku ještě dětské domovy v Horšovském Týně, v Kašperských Horách, v Plané, domov Domino v Plzni a dětské domovy ve Staňkově a v Tachově.