Odborná komise, která zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2016, nejdříve určila nominace a poté i vítěze v jednotlivých kategoriích.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a udělení titulů MAPA ROKU 2016 proběhlo v rámci veletrhu Svět knihy.

Počet přihlášených produktů podle kategorií:

Atlasy, soubory a edice map - 19 titulů
Samostatná kartografická díla - 69 titulů
Kartografická díla pro školy - 6 titulů
Kartografické výsledky studentských kvalifikačních prací - 10 prací
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu - 7 titulů

Oceněné Mapy roku 2016:   

Vítězem kategorie Atlasy, soubory a edice map se stala sada 3D pohlednic České, moravské a slovenské hory z dílny Kartografie HP.

Mezi nominovanými díly byly Atlas životního prostředí v Libereckém kraji vydaným Libereckým krajem, dále edice map v měřítku 1:15 000 z nakladatelství ROSY, edice M.A.P.S. Num. 6, 7 - Topografické ortofotomapy z Univerzity Palackého v Olomouci a edice tematických map Česka v měřítku 1:500 000 z Kartografie Praha.

Vítězem v kategorii Samostatná kartografická díla se stala cyklomapa Nitriansky kraj 1:100 000 z produkce nakladatelství SHOCart.

Mezi nominovanými díly byly Tipy na cyklovýlety 2017 — kalendář SHOCart, dále turistická mapa CHKO Brdy 1:25 000 Geodézie On Line, Papírové modely starých glóbů - Hvězdný glóbus Isaac Habrecht II. coby produkt Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografické ve Zdibech a turistická mapa Krkonoše Klubu českých turistů 1:50 000 v produkci společnosti TRASA. 

Vítězem kategorie kartografická díla pro školy se staly Vlastivědné mapy pro 1. stupeň základních škol z Kartografie Praha.

Nominovaný byl ještě atlas Česká republika – školní atlas, interaktivní verze Flexibooks Kartografie Praha.

Vítězem v kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu se stal školní atlas Česká republika v interaktivní verzi Flexibooks z Kartografie Praha. Nominovaným titulem byla Virtuální sbírka starých glóbů, kterou pořídil Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech.

Vítězem v kategorii Kartografické výsledky studentských prací se stala Andrea Hohnová z Univerzita Palackého v Olomouci za práci Tvorba barevných stupnic podle stylu map.

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2016 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích ještě dvě zvláštní ocenění. Tato ocenění byla udělena mimo nominace.

Zvláštní ocenění tedy náleží i Výzkumnému ústavu geodetickému, topografickému a kartografickému ve Zdibech za digitalizaci a zpřístupnění vzácných starých kartografických děl a Univerzitě Palackého v Olomouci za trvalý inovativní přístup k produkci vědeckých a odborných tematických map a atlasů v edici M.A.P.S.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.