Jak však potvrzují zástupci středních IT škol v Praze – nejlépe se jim osvědčily Dny otevřených dveří. Poslední termíny těchto dnů pro žáky a jejich rodiče se přitom blíží.  

Termíny dnů otevřených dveří proto řada pražských IT škol chystá ještě v průběhu února, např. SPŠE Ječná má termín 15. února, SSŠVT (Střední soukromá škola výpočetní techniky) pak 9. února. Dny otevřených dveří pak chystají i další IT pražské školy. Přihlášky musejí žáci pak podat do 15. března 2016.

Podle vyjádření zástupců škol jsou tato osobní setkání výbornou příležitostí, jak zodpovědět poslední otázky studentů, a někdy i odstranit obavy, ale ukázat možnosti a vybavení a studijní programy školy. Na dnech otevřených dveří vás zaměstnanci školy provedou po celém areálu, včetně jídelny a tělocvičny. Dozví se, kolik je k dispozici učeben a jak často je studenti využívají. 

Jaký obor ale zvolit?

Nejprve by měl žák reálně zhodnotit, jaké má schopnosti a zda ho učení baví. Vlastní ambice rodičů musejí jít stranou, důležité by mělo být to, co baví žáka. Dobré je také zjistit si, zda se jako absolvent uplatní na trhu práce. Právě s vidinou dobrého zaměstnání roste poslední roky zájem o technické a především IT obory, jako je programování, tvorba webových stránek, design. Při takovém rozhodnutí je určitě dobré vybírat školu společně s rodiči popřípadě třídním učitelem.

„V rozhodování o výběru odborné školy zaměřené na informační technologie hraje hlavní roli kvalita výuky a učitelského sboru, možnost odborného rozvoje formou kurzů či letitá tradice v oboru. Při váhání uchazečů pomáhá školám nalákat je třeba na speciální obory, praxi, stipendia, sportovní a kulturní akce,“ řekl návštěvníkům na jednom z dnů otevřených dveří Martin Vodička, ředitel SSŠVT v Praze. 

Co si musí žáci i rodiče zjistit?

Nejen počet speciálních učeben, ale také množství vyučovacích hodin je důležité. I když se škola může chlubit několika ICT učebnami, musíte zjistit, jak často se studenti do takových učeben dostanou.

„Zajímejte se tedy o počty hodin výuky, které studenti tráví přímo u počítače. Zeptejte se, co se v předmětech učí a zda vyučující spolupracují s praxí. Kolik žáků pokračuje ve studiu na VŠ a podobně. Ptejte se, ať si můžete vytvořit ucelený názor,“ dozvěděli jsme se dále od ředitele Vodičky. 

Podobnou zkušenost mají i na škole SPŠE Ječná v Praze. „Dny otevřených dveří jsou hojně navštěvovány rodiči. Nejvíce se zajímají o skladbu učitelského sboru, jak naše škola vypadá. Mají tak výjimečnou příležitost, jak se setkat osobně přímo s vyučujícími,“ řekl nám na minulém dni otevřených dveří Vladimír Beránek ze SPŠE Ječná. Ta prý má letos poslední termín ze čtyř vyhlášených.

Na dnech otevřených dveří si mohou rodiče i žáci udělat nejlepší obrázek, jak to na škole chodí. Kromě pedagogů bývají na dnech otevřených dveří přítomni také studenti, kteří mohou být dalším důležitým zdrojem při výběru školy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.