Hlavní obsah
Foto: Moravské zemské muzeum

Unikátní archeologické nálezy na neočekávaném místě

Záchranný archeologický výzkum ve Starém Městě na Uherskohradišťsku v lokalitě Na Valách jihovýchodně od památníku Velké Moravy přinesl nečekané vzácné nálezy.

Foto: Moravské zemské muzeum
Unikátní archeologické nálezy na neočekávaném místě

Výzkum byl realizován v místech nově budovaného objektu Slováckého muzea, na ploše, která byla archeologicky prozkoumána v letech 1949 a 1950. Proto panovalo přesvědčení, že by se zde již neměly objevit nálezy archeologické povahy, zejména pak hroby z období Velké Moravy (9. století).

Přesto se tak stalo. Nejspíš z toho důvodu, že se nacházely v místech rozhraní dvou dřívějších výzkumných sezón. Mezi nimi zůstala neprozkoumaná plocha, a také výplň hrobových jam byla shodná s okolním podložím, takže splývaly.

Při prvotních výkopech a následné skrývce zeminy na celé ploše novostavby došlo k jistému narušení kosterních pozůstatků. Ve dvou etapách (24. až 30. 1. a 7. až 14. 1. 2020) byl archeology Centra slovanské archeologie a antropology Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea za pomoci kolegů ze Slováckého muzea proveden záchranný archeologický výzkum.

V jeho průběhu došlo k objevu a následnému prozkoumání sedmi více či méně zachovalých hrobů. V převaze obsahovaly kosterní pozůstatky dětí a mladších jedinců ženského pohlaví, jak plyne z průvodních nálezů, v nich získaných. Jde hlavně o stříbrné, často pozlacené hrozníčkové a bubínkové náušnice ze skupiny honosných šperků veligradského typu, zdobené metodou granulace a filigránu.

„V jednom z hrobů bylo nalezeno celkem 9 takovýchto náušnic, což znamená, že s nimi pohřbená dívka náležela do rodiny významného velkomoravského velmože, žijícího v 2. polovině 9. století na území dnešního Starého Města, tehdejšího Veligradu. Celkový počet okras ve všech hrobech dosáhl počtu 23 kusů, dohromady s dalšími předměty, jimiž byly gombíky, prsten a nůž bylo získáno bezmála 30 nálezů. To znamená, že výzkum byl vysoce efektivní. Srovnatelně vybavené hroby byly naposled na půdě Starého Města objeveny na sklonku 50. let 20. století, takže současné objevy lze považovat za unikátní,” informoval vedoucí výzkumu doc. Luděk Galuška.

Celá plocha staveniště byla nakonec ještě jednou detailně prozkoumána, poté bylo povoleno pokračování dalších prací. Kosterní pozůstatky budou v nejbližší době ošetřeny a uloženy v Ústavu Anthropos, šperky a další nálezy se po konzervaci ve Slováckém muzeu stanou součástí sbírky Centra slovanské archeologie MZM, jehož pracovníci provádějí výzkumy na půdě Starého Města nepřetržitě od roku 1948.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků