Hlavní obsah
Arcivévoda měl arci rád střelbu na živý terč Foto: Vratislav Konečný

Téměř dvouleté obléhání Konopiště je raritou středověkého válčení v Čechách

Okázalé Konopiště známe jako romantický zámek následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, který panství zakoupil v roce 1887 od Lobkoviců. Na přepychové sídlo nechal zámek přestavět architektem Mockerem, známým puristou, který „obnovil“ i Karlštejn v letech 1889-1894. Libují si tu i filmaři.

Arcivévoda měl arci rád střelbu na živý terč Foto: Vratislav Konečný
Téměř dvouleté obléhání Konopiště je raritou středověkého válčení v Čechách

Mohutná pevnost chráněná hradbami

Konopišťský hrad, založený Benešovici, který přešel do majetku příbuzných Šternberků, býval za husitských dob, tedy za panování Jiříka z Poděbrad, velmi silnou pevností. Vstoupila do našich válečnických dějin jako nejdéle obléhaná pevnost.

Postavili ho po vzoru francouzského kastelu, chránilo ho po obvodu 7 válcovitých věží, zbyla jediná. Zatímco o obléhání Roháčova Sionu toho bylo řečeno a natočeno mnoho, obrana Konopiště se téměř nezmiňuje.

Zdeněk Konopišťský ze Šternberka, nejdříve Jiříkův stoupenec, později úhlavní nepřítel, držel Konopiště od roku 1440. Přísný katolík se od krále odvrátil v roce 1467, na hradě Zelená Hora, (známý objekt z Černých baronů, byli tu umístěni pétépáci), založil se 16 katolickými pány odbojnou Jednotu zelenohorskou. Stali se přívrženci Matyáše Korvína, Poděbradova zetě. Zelená Hora patřila Z. Konopišťskému.

Vzdali se, až když neměli co jíst

Škodili Jiříkovi, kde mohli, král proti nim vytáhl vojskem. V dubnu 1467 zahájil král ofenzívu proti odbojníkům, oblehl šest Konopišťského hradů a královo vojsko se zastavilo až pod Konopištěm. Velitelem královských byl Zdeněk Kostka z Postupic.  

Hrad se bránil oblehatelům přes 18 měsíců, ti na okolních vrších vybudovali pás hradeb a 14 bašt. Silou nic nezmohli, posádka se vzdala, až když neměla co jíst. Tak se hrad zapsal do dějin obléhání.

Po Bílé hoře, přenocoval tu prý i zimní král Fridrich Falcký, se ho za pakatel zmocnil Albrecht z Valdštejna, po něm Pavel Michna z Vacínova, zbohatlíci těžící z války. Vystřídal se ještě řada majitelů, než přišla v roce 1715 hrabata z Vrtby. Objekt přestavěli v 18. století na pohodlný zámek.

Miloval rodinu a lov

Dalšími vlastníky byli Lobkovicové, od nich koupil panství roku 1887 arcivévoda František Ferdinand d'Este s úmyslem maximálně je zmodernizovat. Přestavovalo se v letech 1889 až 1894, František byl velmi milující manžel a otec, s manželkou Žofií, rozenou Chotkovou, byli velmi zbožní.

Arcivévoda měl rád soukromí, které si pečlivě střežil, jeho sbírky vidělo jen pár vyvolených. Z okolí zámku vystěhoval obyvatelstvo, aby je nikdo neobtěžoval, u zámku byla zřízena zahrada a park s oborou. V objektu nainstaloval své lovecké trofeje, střílel vášnivě na cokoli živého. Při návštěvě císaře Viléma v roce 1913 zastřelili za den 6441 bažantů, které vypouštěli v hejnech. Mnoho chvil trávili i na zámku v Chlumu u Třeboně. Vše ukončil atentát v Sarajevu 28. června 1914.

V roce 1921 byl na základě zvláštního zákona majetek Habsburků zkonfiskován. Třebaže byl následník s rodinou vyloučeni z dědictví habsburského domu, neměli jejich potomci žádná práva na majetek.

Zámek byl po 1. světové válce částečně zpřístupněn, za  2. světové války tu sídlil hlavní štáb jednotek SS pod velením SS-Brigadeführera A. Karasche.

Po osvobození v roce 1945 bylo Konopiště znovu zpřístupněno veřejnosti.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků