Hlavní obsah
Renesanční radnice se sgrafitovou výzdobou je dominantou Stříbra Foto: Jana Vančatová

Stříbro bývalo bohatou výspou západních Čech, největším dnešním bohatstvím je jeho historie

Město Stříbro obtéká řeka Mže. I když rozlohou nevelké, nabízí řadu památek i turistických cílů, které zaslouží návštěvníkovu pozornost. Jeho historie vždy byla spjata s výhodnou polohou na trase obchodní stezky Praha – Norimberk a stejnou měrou i s hornictvím a dolováním rud.

Renesanční radnice se sgrafitovou výzdobou je dominantou Stříbra Foto: Jana Vančatová
Stříbro bývalo bohatou výspou západních Čech, největším dnešním bohatstvím je jeho historie

Dobývání rudy dalo městu i jméno. Místní horniny obsahovaly podstatně více olova než stříbra. Stříbro lahodí uchu ale mnohem více, než by znělo Olovo.

V letech 1240 - 1250 byly na skalnatém ostrohu nad řekou nad původní hornickou osadou položeny základy nového královského města. Ve 13. a 14. století Stříbro získalo od českých králů mnoho výsad. Před husitskými válkami patřilo ke čtyřem největším městům Plzeňského kraje. Nedobyl jej ani Jan Žižka, ani křižáci.

16. století bylo pro místní érou rozvoje, vzkvétala řemesla, vznikla řada městských domů, radnice. Pohromu přinesla třicetiletá válka, město drancovali nejprve Švédi, následně i císařská armáda. Ve 2. polovině 17. století opět obnovili těžbu v olověných dolech, které městu vrátily bývalou prosperitu, sílila však převaha německého osídlení. Těžba olověných rud byla ukončena počátkem 80. let 20. století.

Historické jádro je městskou památkovou zónou. Nedávno zrestaurovanému náměstí dominuje renesanční radnice se sgrafitovou fasádou. Ve městě se ale nachází řada dalších významných historických objektů.

Gotický minoritský klášter založený Švamberky již ve 13. století prošel barokní přestavbou, dnes v něm naleznete městské muzeum i skvělé infocentrum. Oč „obyčejně“ budova působí z vnějšku, o to překvapivější jsou historické interiéry, ve kterých naleznete řadu expozic, k nejzajímavějším patří hornická a geologická.

V klášteře také byl několik let pohřben Albrecht z Valdštejna a jeho druzi, zavraždění v Chebu v roce 1634, jejichž ostatky sem byly převezeny potají, v koberci. Ke klášteru náleží i torzo barokního Kostela sv. Máří Magdalény.

Pozoruhodné je opevnění města uzavírající prstencovitě hradbami centrum. Jejich zbytky jsou zachovány v parku a na jižní straně města. Nejzajímavějším pozůstatkem opevnění je kamenný most přes Mži s pěti oblouky a dvoupatrovou hranolovou věží. Stříbrská věž je (kromě mostní věže Karlova mostu) jediná svého druhu v Čechách.

Z několika městských bašt a věží zbyla pouze jediná, tzv. Husitská stojící nedaleko mostu. Byla již před 300 lety přestavěna na obytný objekt s barokním štítem.

K nejstarším stavbám města náleží kostelík staré hornické osady vybudovaný v období kolem roku 1180, byl několikrát přestavěn, dnes nepřístupný, ale již začala postupná rekonstrukce.

Téměř každému pohledu na město vévodí věž děkanského kostela sloužící i jako vyhlídka (duben - září), kromě výhledů z ochozu věže si můžete prohlédnout i bývalý byt věžného.

Určitě neopomeňte návštěvu dalších dvou turistických lákadel. Obě se nacházejí nedaleko radnice. Prvním je 13. poledník východní délky, pomyslná čára spojující oba zemské póly, ve Stříbře linie zhmotněná kameny z dalších míst Evropy, Afriky, Antarktidy ležících na této spojnici.

Druhým je hornický skanzen, který spolek místních nadšenců začal budovat před 10 lety. Díky jejich úsilí si dnes můžete prohlédnout 700 metrů královské štoly Prokop z roku 1513 a expozici důlní techniky.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků