„Stalo se už dobrým zvykem, že v prosinci ožívá zdejší Náměstíčko tou pravou vánoční atmosférou. Věřím, že z letošního programu by si vybral i zarytý odpůrce vánočních svátků Grinch,“ uvedl starosta Ondřej Kolář.

Celá událost bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 8. prosince v 17 hodin koncertem Ústřední hudby Armády České republiky v tamním kostele Československé církve husitské. Program pak na témže místě vyvrcholí na Štědrý den tradiční Půlnoční mší. V neděli 25. prosince potom vše symbolicky završí Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby pod taktovkou zkušené dirigentky Miriam Němcové.

Akce bude obohacena rovněž o stánky (nejen) s občerstvením a vánoční dětské dílničky. Doprovodný kulturně-společenský program se bude paralelně konat i v Písecké bráně, Atelieru Kaštan a nedalekém Skleněném paláci.