Živé zvíře je pro mnoho dětí splněný sen. Jenomže pro rodiče nemusí být tento dárek zcela bez rizika. Pokud totiž pro takové překvapení nenajdete doma pochopení a rozhodnete se zvíře vrátit, můžete se dostat do problémů se zákonem.

Chovatelé důrazně varují před koupí živého zvířete jako dárku. Podle mnohých je takové jednání nesmyslné. Ze zkušenosti mluví o tom, že v takových případech končí mnoho podobných „dárků” v útulcích, v horších případech na ulici, v lese, ponecháno napospas svému osudu.

Zákon na straně nechtěných zvířat

Pokud se rozhodnete nechtěné zvíře odevzdat do útulku s tím, že nejste jeho majitel, ale vzápětí se potvrdí pravý opak, budete muset uhradit všechny vzniklé náklady související s pobytem zvířete v útulku, veterinární péči, v případě odloženého zvířete i odchyt. Hrozí také pokuta za opuštění zvířete, která může být podle zákona stanovena až do výše 500 tisíc korun, nebo soud.

Je tedy dobré vzít před pořízením zvířete v potaz tyto věci a uvědomit si, že zákon stojí na straně opuštěných zvířat.

Vyhozená zvířata u popelnic umrznou

„Malá koťata nezvyklá na venkovní teploty nacházíme u popelnic. Ta vlna je kolem půlky ledna až do února. Útulky mají v té době relativně prázdno, pokud tedy zvíře nezemře na následky podchlazení,” říká Františka Kernová z organizace 9 životů. Ta také upozorňuje, že v případě, kdy člověk najde opuštěnou kočku, je nejlepší ji vzít k sobě domů a poskytnout jí tak dočasné útočiště.

„Městské útulky kočky moc neřeší, nemají na ně kapacitu. Bohužel ani útulek nemusí pro kočku znamenat dobrý konec.” Pokud tedy můžete a situace vám to umožňuje, nejlépe uděláte, pokud kotě či kočku odchytíte a najdete jim domov u dobrovolníka provozujícího depozitum anebo občanského sdružení věnujícího se záchraně těchto zvířat.

„Veřejnost se může obracet také na Nadaci na ochranu zvířat, a to jak telefonicky na tel. linku SOS zvíře 222 135 460 nebo e-mailem na adresu nadace@ochranazvirat.cz. Nadace poskytne veškeré informace a kontakty, případně pomůže s řešením případu,” říká Eva Hodek, ředitelka Nadace na ochranu zvířat.

Při výběru přemýšlejte

„Pořízení zvířete a hlavně proces výběru je jistě událost, u které by měl budoucí majitel být. Ideální způsob koupě je si mládě vybrat mezi jeho sourozenci z chovu a pozorovat, jak si vede mezi ostatními. Je také namístě se zeptat, čím bylo krmeno, jaké očkování už má za sebou a jaké ho ještě čeká. Čím kvalitnější chov, tím méně peněz v budoucnu utratíte u veterináře,“ vysvětluje Lucia Repová z Royal Canin.

Jedině takovým chováním se předejde tomu, že zvíře majiteli, potažmo obdarovanému, nebude vyhovovat, co se týče rasy, náročnosti na výchovu nebo povahově.

„Problém tedy převážně spočívá v tom, že si lidé (často v dobré víře) pořídí zvíře a neuváží všechny důsledky a zejména nároky spojené s jeho vlastnictvím, s péčí o zvíře, výživou, výchovou a výcvikem. A to se stává nejen v případě tzv. ´živých dárků´, ale často i na základě vlastního ukvapeného rozhodnutí,” doplňuje Eva Hodek.