Charitativní akce na podporu znevýhodněných občanů, kteří v rámci svého životního osudu bojují s chudobou, mají pro Armádu spásy čím dál větší smysl a význam. A to zejména v době, kdy je chudobou v České republice ohroženo stále více rodin.

„Za posledních 23 let práce v této zemi pozorujeme, že se čím dál víc rodin ocitá na hranici chudoby, ale co hůře, ztrácí střechu nad hlavou. Ztráta bydlení a neschopnost hrazení nákladů spojených s bydlením je pak nejčastějším důvodem rodin pro vyhledání služeb azylových domů Armády spásy. Nejohroženější skupinou jsou převážně mnohočetné rodiny se třemi a více dětmi, ale také matky samoživitelky,“ upozorňuje Pavla Vopeláková, tajemnice národního velitele Armády spásy v České republice.

Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje sociální služby, jejichž cílem je pomáhat v řešení okamžitých potřeb matek s dětmi v krizové situaci. Pomoc je zaměřena nejen na řešení akutní nouze, ale také na zastavení sociálního propadu, sociální terapii a poradenství, které má za cíl pomoci klientkám samostatně zvládat jejich znovuzapojení do běžného života.

Strom splněných přání se letos slavnostně rozsvítí v sobotu 16. listopadu v pražském OC Šestka za podpory herců ze seriálu Cesty domů a také zpěvačky Ilony Csákové, která se před třemi lety stala patronkou azylových domů Armády spásy pro matky s dětmi. V závěru odpoledne se uskuteční i autogramiáda hereckých osobností.