Nejvíce je mezi ženami těch, které svou konverzaci s mužem často okoření právě povídáním o nějaké věci, kterou si přejí. Muži si neuvědomují, že ta zmínka „mimochodem“ je vlastně velmi podstatná.

Stejně početné jsou ženy, které rády ukazují. Pokud v obchodě či na ulici namíří rukou a ukážou svému muži, co by se jim líbilo, je jasné, že to čekají jako dárek.

Třetí strategií je navádění členů rodiny, které ženy posílají, aby jejich muži „tajně“ sdělili vysněný dárek. To je dobrá strategie, ale řidčeji užívaná.

Stejně jako čtvrtá strategie pohozeného seznamu, kdy žena „omylem“ někde nechá lístek se seznamem věcí, které by si přála.

Automatické naznačování

„Narážky a naznačování jsou důležitou součástí každodenních sociálních interakcí, ale aby byly narážky úspěšné, je důležité, aby muži a ženy rozuměli rozdílům mezi pohlavími.

Ženy vědí, co chtějí, a často během adventu dávají jasně najevo, co si přejí pod stromečkem. Jenže jejich narážky mnohdy proletí hluchýma ušima, protože muži ve dvou třetinách případů – což je obrovské číslo – narážky nevnímají a nepochopí,“ tvrdí profesor Geoff Beattie z University of Manchester.