Hlavní obsah

Pokyny generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro občany postižené záplavami.

DOKUMENT: Co dělat po povodni

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:

- statickou narušenost,

- obyvatelnost bytu, domu,

- rozvody energií (plynu, elektrické energie),

- stav kanalizace a rozvodů vody,

- pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.

Podle pokynů hygienika:

- zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,

- zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,

- zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,

- nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,

- nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:

- finanční pomoc,

- pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,

- potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,

- další potřebné prostředky.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

- vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,

- chemické ošetření vody ve studni,

- laboratorní prověření kvality vody,

- povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:

- ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,

- vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),

- při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,

- odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

- informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků,

- jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,

- dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,

- dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,

- odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte.

Odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků