Společnost Diag Human SE oznamuje, že pan Josef Šťáva s okamžitou platností předal všechny rozhodovací pravomoci ve společnosti a nadále se neúčastní jakýchkoli aktivit, spojených s vymáháním pohledávky proti České republice. Toto rozhodnutí je součástí smlouvy, kterou pan Šťáva společnost Diag Human prodal mezinárodnímu konsorciu institucionálních investorů.

Ve chvíli, kdy několik uznávaných mezinárodních právních stanovisek potvrdilo, že podle českého i mezinárodního práva je Konečný rozhodčí nález ze srpna 2008 pravomocný, stala se pohledávka Diag Human proti České republice vymahatelným závazkem státu a v rámci mezinárodních finančních trhů běžným tržním instrumentem. Tato pozice byla posléze podpořena i výroky rakouského a francouzského soudu.

Společnost Diag Human SE děkuje panu Josefu Šťávovi za jeho dosavadní činnost ve společnosti.

Prohlašuje, že pan Josef Šťáva s okamžitou platností a žádným způsobem nadále nereprezentuje společnost Diag Human SE. Do úplného vyřešení věci nebude společnost Diag Human SE poskytovat žádné veřejné informace.

Diag Human SE