Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážená paní, vážený pane,

jsme přesvědčeni, že výsledek předčasných podzimních voleb významně ovlivní další směrování naší země. Nedávné volby do Evropského parlamentu, i přes vítězství ODS, ukázaly na reálné riziko převahy levicových stran v podzimních volbách - ČSSD a KSČM. Uvědomujeme si významný díl odpovědnosti za to, zda se tato tendence potvrdí a volby otevřou cestu levicové vládě v naší zemi.

Vítězství levice by nemuselo být takovým strašákem a skutečně vážnou hrozbou, kdyby nešlo právě o možné spojení populistické a krátkodeché politiky ČSSD a KSČM s nepřekonatelnou ideologickou a historickou zátěží. Po dvaceti letech od revoluce by vítězství těchto dvou politických sil znamenalo bezpochyby mnohem víc, než jen jeden z mnoha volebních výsledků.

To jsou důvody, které nás vedou k výzvě v českých podmínkách dosud výjimečné. Oslovujeme tímto dopisem menší politické strany, nejrůznější sdružení, občanské iniciativy a neziskové organizace, které by mohl oslovit program ODS a mohly by v něm najít realistické východisko pro ochranu či dokonce cestu prosazování vlastních zájmů pro další důležité období. Jsme si plně vědomi toho, že předpokladem úspěšného volebního výsledku je návrat obsahu do politiky a témata, která dokáží oslovit a přesvědčit i ty voliče, kteří v eurovolbách volili jednotlivé malé politické subjekty a jejich hlasy tím de facto propadly.

S ohledem na Vaše zájmy a cíle, životní postoje, názory a priority Vašich členů, Vás považujeme za možné partnery. Obracíme se proto na Vás s výzvou k vytvoření společné svobodné platformy. Nejde o prázdné politické gesto. Máme zájem spolu s Vámi diskutovat o tom, jak by měla vypadat nelevicová perspektiva a vláda v naší zemi.

Společně vyznáváme hodnoty demokracie, jako jsou svoboda a odpovědnost jednotlivce, právní stát a co nejmenší zasahování veřejné moci do života občanů. Společně chceme příznivé podmínky pro podnikání, podporu a otevřené možnosti pro iniciativu jednotlivců, respekt k soukromému majetku. Ale i občanskou solidaritu. Věnujeme se návrhům efektivních opatření proti ekonomické krizi. To vše chceme promítnout do programu, který připravujeme pro podzimní volby a který by mohl reprezentovat i Vaše zájmy. Připravujeme proto společnou otevřenou diskusi a vyzýváme Vás tímto ke spolupráci.

Rádi bychom Vás požádali o odezvu, zda toto pozvání ke spolupráci a společné diskusi přijímáte.

Za ODS Mirek Topolánek