Milé sestry, vážení bratři,

Chci využít tohoto vystoupení jen k tomu, abych Vám sdělil svou zkušenost, co opravdu nejvíce ovlivňuje konkrétní politiku, kterou děláme. Nejsou to totiž jen vize, není to jen program a není to ani vynikající řízení strany. Jsou to především vlastnosti a postoje těch, kteří v politice slouží od nejvyšších postů po ty nejnižší. Není to jen o jejich schopnostech, ale je to především o jejich charakteru, vůli a statečnosti.

My jsme všichni prožili uměle vytvořenou diskreditační kampaň, která byla vedena na nás křesťanské demokraty. Historie se opakovala. Při těchto útocích nikdy nejde primárně o osoby, ale o naši stranu. Jako při prvních polistopadových volbách, kdy byl cílem Josef Bartončík a zásadně to ovlivnilo volební výsledek. A stejně tak Josef Lux, kterému boj s těmito útoky podle mého hlubokého přesvědčení vzal tolik sil, že mu posléze scházely v boji daleko zásadnějším.
Sám nevím, co všechno způsobilo, že já jsem zákeřným útokům odolal. Bylo to jistě díky vám mnohým a samozřejmě také díky mé rodině. Pro mě ta situace byla těžká a jsem si vědom, že jsem ji nezvládal vždy profesionálně, ale pro mou rodinu byla však téměř nesnesitelná.

Až po prožití této zkušenosti jsem plně pochopil, co myslel TGM výrokem: „Nebát se a nekrást“, všichni ho znáte. Nekrást není těžké. K tomu žádné úsilí a odvaha není potřeba. Ale nebát se, to je velmi těžké! Poznal jsem v politice mnoho lidí poctivých, ale velmi málo statečných, kteří překonají strach o své zaměstnání, pozici, kariéru, minimálně o pohodu a klid. A to vše proto, že poukáží či aktivně bojují proti korupci a klientelismu. Je potřeba nebát se být solí v očích těch, kteří páchají příkoří a zneužívají své moci. Je potřeba nebát se trvat na křesťanských hodnotách!

Toto je úkol naší politiky - naplňme ho - a budou nám lidé věřit a bude naplněna vize KDU-ČSL!!!