V nemocnici v Havlíčkově Brodě byla dne 22. 9. 2006 provedena náročná operace pacienta po velice vážném úrazu. Po operaci na chirurgickém oddělení nemocnice byl převezen na anesteziologicko resustitační oddělení ARO a zdravotní stav pacienta byl stabilizováný a odpovídal běžnému pooperačnímu stavu.

Po několika hodinách pobytu pacienta na tomto oddělení však došlo ke změně v jeho zdravotním stavu a značnému krvácení. S ohledem na skutečnost, že operace, které se podrobil a trvala několik hodin a byla náročná, nejednalo se ze zdravotního hlediska o žádnou mimořádnou událost. V rozmezí tří dnů, v uvozovkách 25. 9. se však situace opakovala u téhož pacienta. Došlo ke stejným komplikacím. Tedy nepřiměřenému krvácení.

V tomto druhém případě se však jednalo o situaci, kdy z hlediska lékařského nebyl důvod pro tak značné krvácení. Zdravotní personál oddělení učinil všechna opatření potřebné ke stabailizaci pacienta, která se zdařila. S ohledem na okolnosti případu se nemocnice snažila zjistil důvod, proč k takovému vývoji u pacienta došlo.

Pacientovi byla odebrána krev a po provedení rozboru bylo zjištěno, že vzorky krve vykazují vyšší obsah léku heparin, který je používán proti srážlivosti krve a že podání vyšší dávky tohoto léku mohlo být příčinou nadměrného krvácení. Pro dávkování léku heparin jsou stanovena pravidla, dávkování určuje lékař a samotnou aplikaci provádí zdravotní sestry.

Přítomnost tohoto léku v krvi pacienta byla zjištěna v době, kdy mu již neměl být aplikován, neboť pro to nebyl důvod a podle zdravotnické dokumentace také lékař podání tomuto pacientovi nepředepsal. Není tedy vyloučeno, že došlo k svévolné aplikaci tohoto léku. V daném případě nedošlo a to zdůrazňuji, v důsledku zvýšeného krvácení k poškození zdraví pacienta.

Skutečnost, kdy mohlo dojít k nevhodné nebo svévolné aplikaci léku, který v určitých případech může i poškození zdraví způsobit, považuje oznamovatel za vážnou a z tohoto důvodu se rozhodl postoupit je státnímu zastupitelstvu, aby posoudilo, zda v daném případě nedošlo k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů ublížení na zdraví. Nemocnice Havlíčkův Brod zastoupená doktorkou Marií Cupalovou, advokátkou z advokátní kanceláře ze Žďáru nad Sázavou.