Dvě třetiny občanů si podle ve čtvrtek zveřejněných výsledků myslí, že EU věnuje pozornost spíše zájmům původních členských zemí. Názor obyvatel na práci českých politiků v EU se nicméně mírně zlepšil proti předchozímu výzkumu z přelomu července a srpna minulého roku. Tehdy byl vyšší hlavně počet nespokojenců; představovali nadpoloviční většinu.

O laxnosti českých politiků při prosazování českých nároků jsou přesvědčeni hlavně starší občané. Naopak ti pod 24 let patří většinou mezi spokojené. Jen o trochu víc než čtvrtina Čechů (27 procent) si myslí, že naše postavení v evropských strukturách je rovnoprávné s pozicí starých členských zemí.

Výzkum reprezentativního vzorku 1017 respondentů ve věku 15 až 64 let provedla agentura na přelomu listopadu a prosince 2005, v době vrcholící diskuse nad novým rozpočtem EU do roku 2013.