Unie ponechává řešení sociálních otázek v kompetenci členských států. Ty do jednoho oznámily, že do svých systémů nejrůznějších dávek cizince v příštích letech nevpustí.

Omezení přijaly rovněž Irsko a Velká Británie, které sice zpřístupní pracovní trhy - sociální systém však úzkostlivě chrání, a to nejméně do roku 2006. Londýn ale navíc už uvedl, že v případě ohrožení zablokuje výplatu dávek občanům osmi nováčků v Unii až do roku 2011.

"Obecně lze říci, že pouze osoby s právem pobytu v Británii mají přístup k nejrůznějším dávkám sociálního zabezpečení. Konkrétně jde o vyrovnávací příspěvek, příspěvek v nezaměstnanosti, starobní důchod, přídavek na bydlení a příspěvek na místní daň," vyjmenovala tisková mluvčí Britské velvyslanectví v Praze Karolína Rezková.

Doplnila, že přijaté kroky jsou namířeny proti zneužívání ze strany ekonomicky neaktivních osob.

 

 

Našinec, který bude v Británii pracovat déle než dva roky, se podle nynějších plánů po uplynutí lhůty k dávkám teoreticky dostane. Musí ale vyplnit pobytový test, v němž prokáže mj. znalost britských reálií.

Snazší Irsko

"Irsko podmiňuje vznesení nároku na sociální dávky důkazem, že jste zde v posledních dvou letech skutečně žili. Není to tak těžké, stačí předložit úřadům daňový výpis, dopis od zaměstnavatele, nájemní smlouvu atd.," přiblížila Právu irskou realitu Lucie Langerová, Češka žijící dlouhodobě v zemi. Dvouleté omezení se přitom nevztahuje pouze na Čechy, ale na všechny občany jiných států v Evropské hospodářské zóně, s výjimkou Británie.

Zbylé země "staré" EU své sociální systémy zablokovaly úplně. Dostanete-li tam ale pracovní povolení, máte například nárok na nemocenské dávky. Ty jsou vypláceny podle příslušných právních předpisů všem zaměstnancům pracujícím legálně. Stanovení jejich výše a trvání výplaty zůstává v kompetenci dílčího státu.

 

Zítra: českým podnikatelem ve společenství

.: Vaše témata posílejte: eu@novinky.cz