Balandin neprošel žádným uměleckým výcvikem. Jeho složité výtvory jsou vyráběny za chodu, bez předem připravených návrhů. Odřezává kousky dřeva, které modeluje do požadovaných velikostí. Poté všechny části spojuje k sobě.

Na prvním výtvoru, který pojmenoval Sailon, pracoval Balandin šest měsíců. Postava měří téměř dva metry na výšku a skládá se přibližně z 800 částí.

Druhé dílo bylo složitější

Poté se stavební inženýr rozhodl vyrobit druhé dílo, které nazval Amazonka. Podle Balandina je ve srovnání s předchozím dílem Amazonka mnohem propracovanější. Na její tvorbu také vynaložil daleko větší úsilí.

Druhá postava je sestavena z 1000 částí, z toho 120 bylo využito pouze na obličej. Posledním z výtvorů Balandina je malá postava, která představuje dítě.

Balandin doufá, že by se jeho díla mohla v budoucnu objevovat na výstavách po celé zemi.