Vědci z Liverpoolu prokázali, že když žena touží po dítěti, je sexuálně nejvíce přitahována právě temnými muži, kteří často mají psychopatické rysy. To totiž většinou indikuje dobré zdraví a velkou mentální i fyzickou sílu. Navzdory rozumu vítězí primitivní pudy, které sdílíme s ostatními zvířaty.

V experimentálním výzkumu více než dva tisíce žen hodnotilo atraktivitu mužů na obrázku. Nejpřitažlivější byli pak jedinci, kteří měli rysy temné triády – narcismus, psychopatické chování a machiavelismus. Tito jedinci se chovají agresivně, tváří se zamračeně, jsou nečestní a lstiví, ale jsou také svalnatí a dominantní.

Ženy, které si vybírají ryze narcistické muže, mají v průměru více dětí. Narcismus u mužů je zřejmě vedlejším projevem plodnosti. S muži s psychopatickými poruchami mají dětí průměrně a s muži s machiavelistickými rysy méně potomků, než je průměr.

„Ze tří rysů temné triády narcismus nejjasněji souvisí se společenským úspěchem a fyzickým i psychologickým zdravím muže… A ženy dávající přednost mužům s narcistickou povahou mívají více dětí,“ tvrdí autoři z Liverpoolu.