„Po úspěšných pokusech na myších a octomilkách jsem si myslel, že by bylo zajímavé vyzkoušet dezaktivovanou bakteriální kulturu,“ vysvětlil listu The Siberian Times svůj čin a ihned vyzvedl jeho přínosy: „Začal jsem pracovat déle. A za poslední dva roky jsem neměl chřipku.“

Rus je přesvědčen, že to pro něj nepředstavuje žádné riziko, neboť ve stopovém množství se bakterie již vyskytuje ve vodách republiky Sacha, kde byla odhalena. „Mimoto, věčně zmrzlá půda taje a myslím, že bakterie pronikají do životního prostředí, do vody, takže místní obyvatelstvo, Jakuti, ve skutečnosti dostává tyto buňky s vodou již dlouhou dobu. Dokonce se zdá, že žijí déle než jiné národy. Takže mně nehrozí žádné nebezpečí,“ dodal Bruškov.

Nový klíč k plodnosti?

Uznává ale, že to, co udělal, není žádný opravdový vědecký experiment: „Nemohu tedy odborně popsat účinky. Je mi ale jasné, že jsem nedostal chřipku celé dva roky. Možná že tam byly i nějaké vedlejší účinky, ale bylo by třeba zvláštní lékařské vybavení, aby se daly zjistit. Samozřejmě že takové experimenty je třeba provádět na klinice, se zvláštním vybavením a statistikou. Pak bychom mohli jasně mluvit o všech účincích.“

Bakterie prý může skrývat i klíč k plodnosti. U starších myší, které přestaly být plodné, tuto vlastnost organismu opět obnovil. A navíc prý léčí rostliny.

Dávný organismus není podle Bruškova zatím vhodný k výrobě nápojů věčného života. Je třeba jej dále zkoumat.

Bakterie je známá již šest let

„Musíme zjistit, jak bakterie brání stárnutí. Myslím si, že je to způsob, jak by se věda měla rozvíjet. Co udržuje tento mechanismus při životě. A jak jej můžeme využít pro svůj vlastní prospěch?“ uvedl vědec.

Bakterie byla objevena v roce 2009 na Mamutí hoře (Mamontova gora) v ruské republice Jakutsko.