„Krajským městem, kde se restauratéři, majitelé hospod a barů nejvíce snaží vycházet vstříc spokojenosti zákazníků, jsou Pardubice. Celých 47 % ze 137 podniků v tomto městě, které mají zápis v katalogu Firmy.cz, poskytuje připojení k Wi-Fi, ve 48 % z nich si je možné dát si v létě drink na zahrádce a 31 % jich má vyhrazený prostor pro nekuřáky,“ komentoval výsledky průzkumu Marek Dobrý, specialista nových médií ve společnosti Seznam.cz.

V kvalitě služeb si naopak nepříliš dobře vedla Praha. Z celkového počtu 2326 podniků nenabízí vlastní Wi-Fi, zahrádku či nekuřácké prostory ani třetina podniků.

Nejvíce hospod je v Praze, nejkomfortnější podniky v Pardubicích

Nejvíce hospod je v Praze, nejkomfortnější podniky v Pardubicích

FOTO: Kudyznudy.cz

Kromě kvality služeb se průzkum zaměřil také na to, kolik se v jednotlivých krajských městech nachází hospod, restaurací a barů, a to včetně přepočtu na obyvatele. „V těchto ukazatelích České republice jasně dominuje Praha. Nejenže disponuje nejvíce podniky v ČR, což není vzhledem k její velikosti nijak překvapivé, ale zároveň v ní jeden podnik připadá na nejméně osob nad patnáct let, a to 463,“ uvedl Dobrý

„Na druhém místě se nachází Brno, kde na jednu hospodu, restauraci či bar připadá 609 lidí, následované Plzní se 733 lidmi. Na opačném pólu žebříčku se nachází Zlín, kde na jeden podnik připadá 1633 osob,“ podotkl specialista nových médií ve společnosti Seznam.cz.

Jak jsou na tom kavárny v Praze a Brně

Jak jsou na tom kavárny v Praze a Brně

FOTO: Kudyznudy.cz

Výzkumníci ze Seznamu se zaměřili také na kavárny v Praze a Brně. „Při pohledu na kvalitu poskytovaných služeb poté překvapí pražské Nusle, kde téměř každá druhá kavárna poskytuje svým návštěvníkům připojení na Wi-Fi. Z dat katalogu Firmy.cz také vyplývá, že místem zaslíbeným nekuřákům je pražské Staré Město, kde 86 % kaváren disponuje prostorem pro nekuřáky. Opačný extrém představuje brněnská Ponava, kde nemá ani jedna ze čtyř kaváren Wi-Fi, prostor pro nekuřáky či vlastní zahrádku,“ uzavřel Dobrý.

Data byla získána z internetového katalogu Firmy.cz, v němž se nachází více než 600 000 firemních zápisů. Z tohoto počtu patří celých 11 005 kategoriím restaurací, hospod a barů a 1297 kavárnám.