Ještě ve středu 3.7. můžete třeba vidět film Carte blanche, příběh profesora, který přichází o zrak, ale přesto se rozhodne dovést svoji třídu k maturitě.

Nebo v pátek 5.7. francouzský Příběh Marie, v němž řádová sestra dokáže z beznadějného osudu hluchoslepé dívky vytvořit zázrak.

Jak nevidomý čte, neslyšící slyší budík? Co všechno umí asistenční pes? Odpovědi mohou návštěvníci najít ve stanu Lidé odvedle v ulici T. G. Masaryka u Smetanových sadů, který bude až do konce festivalu otevřen po celý den od 10 do 19 hod.

Můžete si prohlédnout nepostradatelné pomůcky a zjistit, co všechno dokáží třeba psí asistenti: Čopr, Jeff a Elza.

Cílem projektu je ukázat takzvaně zdravým lidem, že i hendikepovaní mají své sny a snaží se dělat, co je baví. Jen někdy trochu jinak. Zdravotní postižení je neomezuje tolik jako předsudky a nepochopení.

Náramky pro dobrou věc

Součástí aktivit stanu je po celou dobu i prezentace Patrona dětí, charitativního projektu Nadace Sirius zaměřeného na pomoc zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám v rámci ČR.

K projektu se rozhodl připojit také prezident MFF KV Jiří Bartoška, který podpořil příběh desetileté Terezky. A k následování vyzývá i celý festivalový tým, který nosí náramky projektu. Ty jsou k dostání i ve festivalových obchůdcích.

Samostatnou aktivitou projektu Patron dětí bude ve čtvrtek 4.7. den s názvem Dnes Patronem dětí. Máte možnost koupí náramku nebo placky přispět na dobrou věc. Výtěžek z prodeje bude využit pro charitativní účely projektu Patron dětí.