Andělské oči 810000 168 hodin 762000 Zprávy 568000 Na plovárně 473000 Občanské judo 1357000 Záhada bermudského trojúhelníku 2425000 Střepiny 1790000 Ztraceni 1090000 Ber nebo neber 880000