Samozřejmě je třeba přiznat, že ta požehnaná úroda nemusí být vždy k užitku. Dokonce v určitých případech by pro světové společenství bylo lepší, kdyby se z jistých mozků nic nikam neprodralo. V jiných případech se zase prodírá cosi, na co nejsme, kromě několika předbíhačů času, ještě připraveni. A nejde jen o názory, jež by nás posunuly dopředu (ono dopředu je vždycky sporné), ale i o názory, jež jsou kritické k určitým uzlovým, důležitým procesům lidské historie. Myslíme si většinou, že hra na kdyby je zcela zbytečná, protože děje jsou nevratné, aspoň za této úrovně vědy a techniky. Ať si historici píšou svoje alternativní dějiny, ať se literáti popasují se svou fantazií, to je tak všechno, co lze akceptovat…

Takže konkrétně. Ve Spojených státech se už zase pomalu rozjíždí výzkum psychedelických látek a jejich vlivu na lidskou mysl. Po některých excesech měla tato cesta přidělena zákaz vjezdu. Jenže čím dál více badatelů připouští, že první náznaky přednáboženského uvědomování se objevily po používání psychedelik. Šamani si bohy nevymysleli, oni je viděli. Institucionalizace víry pak ale znamenala zbavení přírody spirituálního rozměru. Stejně důležitý byl význam těchto látek na vznik písma díky zesílení společného vjemu obrazu a zvuku.

Kdyby to tehdy, v hlubokém kdysi, dopadlo jinak, tak by dnes žádný spisovatel, žádný umělec neexistoval. Ani tyhle noviny. Každý by si mohl knihy, hry, písně, obrazy obstarat sám. Byl by v takovém světě šťastný život? Nevím.

27. září 2010 se objevila v médiích zpráva, že OSN jmenuje zástupce lidstva pro komunikaci s mimozemšťany.