Jack Kerouac: Podzemníci a Tristessa

Dva příběhy osudové lásky na okraji a dně společnosti. Oba vycházejí z autorových mnohdy bolestných zážitků. V Podzemnících provádí autor čtenáře jazzovými kluby i lacinými podniky San Francisca, kde prožívá krátké milostné dobrodružství s černou dívkou Mardou. Druhá novela se odehrává v Mexiku a vypravěč líčí svůj beznadějný vztah k prostitutce a narkomance, jíž přezdívá Tristessa.

Argo, přeložili Ondřej Zapletal a Vít Penkala, 196 str., 196 Kč

Augusten Burroughs : Hlava nehlava

Osud pittsburskému rodákovi Augustenu Burroughsovi nadělil dvojí - neuvěřitelně bláznivý život a mimořádný vypravěčský dar. Autor dokázal obojí skloubit tak, že v sobě zachránil zdravý rozum a čtenáře vyléčil z pocitu, že už nelze o ničem novém - zvláště pak o vlastním životě - nijak nově psát.

Vybrané epizody svých pubertálních let strávených v Massachusetts líčí s dovednou lehkostí a svérázným vtipem, jako by se ve dvanácti letech neocitl v domě potřeštěného psychiatra, kam ho odložila jeho duševně nemocná matka, ale žil úplně normálně. S naprostou samozřejmostí vypráví, jak nechodil do školy, hrál si s přístrojem na elektrošoky, důvěrně se přátelil s pedofilem, krotil blázny a v rámci své absolutní svobody zažíval nejneskutečnější příhody. Svižné vyprávění nabízející inteligentní zábavu prostou pitvorného humoru lze číst i jako návod na to, jak si za všech okolností uchovat duševní zdraví...

Argo, přeložila Petra Kůsová, 241 str., 259 Kč

Jim Davis: Garfield: místo na slunci

Nejváženější světový bavič vám přináší devatenáctou knihu sebraných Garfieldových stripů, plnou vydařených vtípků. Je tlustý, líný, cynický a hlubokomyslný. Pořád nesnáší pavouky a pondělí. Pořád miluje lasagne a svého medvídka Pookyho. Pořád šikanuje Jona a Odieho, dva největší trouby pod sluncem. Nic se prostě nezměnilo - Garfield je pořád stejný. Tudíž i stejně vtipný a zábavný.

Crew, přeložil Filip Škába, 64 str., 99 Kč.

Milan Balabán: Hudba pro pozůstalé

Profesor Milan Balabán je znám jako znalec Starého zákona, hebreista, teolog, esejista, překladatel starozákonní Písně písní. Málokdo přitom ví, že po celý svůj život též píše básně, které se dodnes nedočkaly knižního vydání, otištěno bylo pouze několik z nich časopisecky. Kniha představuje soubor Balabánových básní, zahrnující léta 1953-2003. Rozdělena je do tří oddílů: první (1953-1969) představuje Balabána zejména jako lyrika, osobitě ve svých básních spájejícího konkrétní vidění přírody s meditací o lidském údělu.

Druhý oddíl (1970-1977) ukazuje autora jako velkého básnického experimentátora: v básních na biblická témata rozehrává všechny možnosti verše - zvukové, vizuální, rytmické.. Závěrečný oddíl (1977-2003) představuje Balabána jako básníka-svědka, statečného občana, kronikáře doby. Ve vypjatě osobních, naléhavých básních, spojujících všechnu předešlou autorovu básnickou zkušenost, vytvořil jedinečné básnické svědectví o lidské statečnosti, nepoddajnosti, vůli nenechat se zlomit a stále žít s perspektivou naděje.

Torst, 280 str., 249 Kč.

Markéta Hejkalová: Slepičí lásky

Novela Slepičí lásky se odehrává během jednoho horkého letního dne na dálnici D1 a v jejím okolí a prolínají se v ní příběhy několika lidí - například Jana Bíny, poslance za stranu, která už určitě nevyhraje volby, jeho manželky Heleny a milenky Petry, ukrajinského řidiče kamionu plného slepic Mykoly, nemocné holčičky Soni a její zmatené zamilované matky Majky Šmídmajerové...

Pro většinu z nich je ten den zlomový, do večera chtějí vyřešit nějaký problém a rozhodnout se: mezi dítětem a kariérou, mezi bezpečnou rodinou a opojnou láskou, mezi poctivostí a penězi, mezi odvahou a rezignací, mezi životem a smrtí. Ne všichni se ale večera dožijí. Čtivá knížka nejenom pro ženy.

Hejkal, 156 str., 197 Kč.