Její rozdistribuování se ale vymyká mé dosavadní zkušenosti. Třeba jen časopisů co tu je: myslivecké, právní, vojenské, skautské, katolické, legionářské, ženské, zemědělské, úplně nepřátelské. Protože mě už pravděpodobně nikdy nic podobného nepotká, snažím se vše alespoň prohlédnout, očichat, zapamatovat si. Tak třeba v obrázkovém časopise pro mládež Úsvit (1929-1930) se mi v rubrice Dílna, kterou vedl "strejda Čundral", líbil plánek na past proti potkanům s nápisem: Smrt všem potkanům! Hubte všude potkany, kteří jsou největším škůdcem lidského majetka a zdraví! To teda byla krásná doba, vzdychám.

O deset let později už to tak krásné nebylo, ženský časopis Večery pod lampou měl v tiráži upozornění: Příspěvky a fotografie n e a r i j c ů nepřijímáme. Ani mě nezajímá, jak to byla redakce schopna poznat. V Mladém hlasateli 6/1940 (náklad 145 000 výtisků!) se ve čtenářské odpovědně na straně 82 setkali vedle sebe Drahomír Kolder (1925-1972; komunistický politik, který se podílel na přípravách sovětské intervence v roce 1968) a Emanuel Mandler (1932; historik, politik, komentátor, pro něhož ta samá intervence znamenala odchod do - jemně řečeno - politického ústraní). Podivuhodné! Vyjímatelný Slovníček světské hantýrky byl zase součástí dvou čísel Bezpečnostní služby (1937), například: mihám bárovnýho fába přelož mám veliký hlad; Kchéruješ činelit? přelož Umíš psát?

Protože jsme na stránkách Salonu, pak tedy jaký byl SALON, ilustrovaná revue MODA - SPOLEČNOST - UMĚNÍ A PŘÍJEMNÉ VĚCI ŽIVOTA? Už tenhle podtitul se mně hodně líbí - umění a příjemné věci života. To je pro nás sice mocná inspirace, ale umění si to od vizionářů poetismu namířilo na opačnou stranu a dodnes je mu milejší cool nežli funny. V pátém ročníku SALONU (1926) se psalo o fotografii, architektuře, filmu, o šachách a vyšlých knihách. Pavla Lindová-Guttfreundová řídila rubriku Moda a společnost (Zajímavé je letos i zapínání páskových střevíčků. Ani knoflík, ani přeska, nýbrž stiskátko, náš starý známý "patent" značka Koh-I-Noor.).   Nejvíce mě dostala zpráva o prvním pražském autosalonu v pravém křídle Průmyslového paláce: Návštěva byla po celý týden velmi četná. Páni prohlíželi si znalecky chassi, studovali motor, diferenciál, váčkovou hřídel i hydraulickou brzdu. Dámy věnovaly zcela svou pozornost karoseriím. Tak to v životě bývá. Muž je hybnou silou a žena vnější formou.

www.typomil.com

Nehledě na obsah všechny ty časopisy zachovávaly vysoký standard v typografickém zpracování. Tehdejší sazeč byl Pan Sazeč, na rozdíl od mnoha současných všeumělů. I laik se však může v síti poučit o typografii, z několika webů jsem vybral Typomil. com. K výkladovým kapitolám Úvod, Písmo, Sazba, Kompozice, Typografie na webu a Odkazy je křížově možno prohlížet i hesla v Relevantních odkazech. Pro nenasycené navíc píše autor (Martin Pecina) jakési typografické eseje pod názvem Typofilos.