Evangelický farář Karafiát (1846-1929) vydal knihu o rodině svatojánských broučků v roce 1876 vlastním nákladem. Od té doby vyšla jen u nás v téměř devadesáti vydáních, byla přeložena do řady jazyků a její hrdinové se objevili v rozhlase i televizi.

Program pokračoval v modlitebně evangelické církve a v Síni rodáků, kde byla zřízena příležitostná přepážka České pošty s razítkem, dopisnicí a filatelistickými suvenýry.