Petr Václav obsadil do filmu, jehož natáčení připravoval spolu s producentem Janem Macolou více než deset let, rovněž operní hvězdy světových scén (Phillipe Jaroussky, Emöke Baráth, Simona Šaturová, Krystian Adam a další), italské herce, Karla Rodena i Zdeňka Godlu. Hudbu k filmu, kterou tvoří z velké části téměř 250 let nenastudované a tedy znovu objevené Myslivečkovy árie a skladby, nahraje orchestr Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse.

„Vyprávíme příběh pomáhající nám pochopit kulturní provázanost evropského kontinentu, jeho pestrou jednotu, jeho společné kořeny i dědictví, z něhož můžeme čerpat inspiraci. V překotně se měnicím světě je nám tohoto příběhu třeba. Navrací nás do osmnáctého století, aby nám pomohl pochopit, kdo jsme, jak zacházíme s naší minulosti a o jaké pocity a jakou citlivost bychom měli pečovat v budoucnosti,“ říká režisér Petr Václav.

Il Boemo bude podle tvůrců velkolepou dobovou freskou. Mezinárodní tým složený ze zvučných jmen bude natáčet v atraktivních lokacích v Itálii a v Praze.