Přináší mnohé objevy bonvivánské osobnosti obchodníka, vydavatele kulturních časopisů Salon a Měsíc, který se koncem třicátých let vydal ve formě německé verze Der Monat na cestu po Evropě i světě. Muž žijící v letech 1892–1942 dokázal získat pro spolupráci osobnosti dobové literatury a výtvarného umění, například Karla Čapka, S. K. Neumanna, Jiřího Mahena, Vítězslava Nezvala i bratry Mannovy nebo Josepha Rotha.

Díky přirozeným rodinným vazbám se čtenář dozví nová nebo málo známá fakta o životě Kiliánova synovce Bohumila Hrabala. Za zaznamenání stojí už skutečnost, že se v roce 1914 narodil v největší vesnici v českých zemích, v Židenicích, které byly až v roce 1919 připojeny k Brnu. Jeřábek se věnuje i biologickému otci budoucího proslulého spisovatele Bohumilu Blechovi, vojákovi rakouské i československé republiky, sportovci, příslušníkovi odbojové organizace Obrana národa přeživšího výslechy gestapa i pobyt v koncentračním táboře.

Osmadvacetiletý Bohuslav Kilián se svým šestiletým synovcem Bohumilem Hrabalem.

Osmadvacetiletý Bohuslav Kilián se svým šestiletým synovcem Bohumilem Hrabalem.

FOTO: Repro z knihy Bonviván Bohumil Kilián

Lze se domnívat, že si mladý Hrabal vybral studia na pražské právnické fakultě podle svého strýce Bohuslava. A podobně jako on se právnické praxi také nevěnoval. Zaznamenání si zaslouží statečné Kiliánovo chování, kdy v dobách nacistické okupace přehlížel příkazy zveřejňovat zprávy z bojišť wehrmachtu a podporoval odbojovou činnost. Zemřel v devětačtyřiceti letech po vážné nemoci.

Kulturní emancipace

Díky pozornosti, kterou autor publikace věnuje Kiliánově manželce Ele i rodině své sestry, se čtenář dozvídá podrobnosti o postavení žen a jejich společenské i kulturní emancipaci.

Objemná práce je doprovázena desítkami neznámých fotografií i kopiemi časopiseckých stránek. Součástí je velkoformátová mapa Velkého Brna z roku 1925.