Více ale zaujala druhá část koncertu s muzikálovými melodiemi nazvaná Bernstein on Broadway a uváděná Vojtěchem Dykem. Zazpíval si některé árie z Candida, West Side Story a Mše. Vedle zkušených kolegů z londýnského West Endu se neztratil a některé, například nepříliš intonujícího Damiana Humbleye, předčil.

Hvězdou koncertu PKF-Prague Philharmonia v Rudolfinu byla naše první dáma harfy Jana Boušková. Zahrála nádherně dva harfové koncerty, z nichž první byl českou premiérou skladby Lukáše Sommera. Napsal příjemné melodické dílo zcela srozumitelné publiku a dávající sólistce možnost prokázat dokonalou techniku a projev.

Jméno vnuka jazzmana Jiřího Stivína Indiho, který hrál v sobotu na matiné na HAMU, je třeba si po festivalovém matiné zapamatovat. Hrát v sedmnácti letech na kontrabas s takovým přehledem a citem, a ještě psát skladby jako koncert Bohemia s vynikajícím doprovodem klavíristky a bývalé zpěvačky Alice Springs, není tak obvyklé. Přítomný dědeček mohl být hrdý.