Koncert měl na programu rozsáhlou Symfonii č. 2 c moll Vzkříšení Gustava Mahlera. Tato jeho nejoblíbenější a nejčastěji hraná symfonie je náročným orchestrálně-vokálním dílem s poselstvím o nesmrtelnosti člověka a vyžaduje rozsáhlý aparát i prostorové úpravy, aby vyzněla co nejlépe. A to se Fischerovi povedlo mistrně.

Kromě skvělého orchestru, jehož část umístil i na varhanní emporu ke sboru a další za pódium, je třeba pochválit i spoluúčinkující Český filharmonický sbor Brno a obě pěvecké sólistky, německou sopranistku Christiane Kargovou a rakouskou altistku Elisabeth Kulmanovou. Zejména Kargová zaujala v poslední části svým křehkým jasným sopránem.

Optimistické vyznění díla vyšlo v závěru působivě – a tomu odpovídala i reakce publika, jež připravilo účinkujícím obrovské ovace.