I když koncert nebyl operním recitálem, veškerá pozornost se soustředila na Sumi Jo, operní hvězdu z největších. Přestože byla nahlášená její slabá zdravotní indispozice, z plánovaných pěti písní a árií z děl Richarda Strausse a W. A. Mozarta vynechala jen Mozartovu árii a ve čtyřech zbývajících zcela okouzlila publikum. Její hlasová ekvilibristika, práce s dechem, lehké koloratury, to vše zaznělo jen s menší dynamikou než jindy.

Pěvkyně Sumi Jo a dirigent s orchestrem se děkují nadšenému publiku v Rudolfinu.

Pěvkyně Sumi Jo a dirigent s orchestrem se děkují nadšenému publiku v Rudolfinu.

FOTO: Milan Mošna

Hned v první dlouhé árii Zerbinetty ze Straussovy Ariadny na Naxu dala vzpomenout na dosud nepřekonatelný zážitek z Edity Gruberové s touto árií z osmdesátých let. I ve třech áriích W. A. Mozarta (opery Kouzelná flétna, Únos ze serailu a koncertní árie Vorrei spiegarvi) její zvonivý hlas doslova perlil úžasné detaily a snížená dynamika jen zvýšila emotivnost projevu.

Velkou zásluhu na nádherném večeru má i šéfdirigent PKF, Francouz Emmanuel Villaume, při doprovodu i instrumentálních skladbách programu.