Seriál z produkce americké televize History Channel, natočený z většiny v Praze na Barrandově, vysílá HBO. Pozornost přitáhne několika populárními herci, především Tomem Cullenem v hlavní roli rytíře Landryho, Jimem Carterem coby papežem Bonifácem nebo francouzským královským párem v podání Olivie Rossové a Eda Stopparda.

Dál však zaujme hlavně kostýmy a kulisami historické Paříže a zdá se, že nedisponuje už ničím navíc k tomu, aby diváka u další variace na hledání ztraceného svatého grálu udržel.

Odvysílány byly dva díly z desetidílné první řady a stále nic nenasvědčuje tomu, že by způsob vyprávění dokázal v dalších epizodách překročit meze jednoduché historky, v nichž se zjevně chce pohybovat. Navíc si ani na tomto půdorysu autoři nepočínají nejobratněji.

Snaha o rychlý rozjezd a charakterizování klíčových postav zkratkou mnohdy vedla k až směšným situacím. Další slabinou jsou dialogy a ruku v ruce s tím jde také až moc velká rezignace na věrohodnost, která naštěstí nepostihla základní historická fakta.

Nutno uznat, že seriál je podle tvůrců určen v první řadě pro americké publikum, z čehož by si měli evropští fanoušci nejspíš odvodit, že nebude pro znalce zdejších poměrů a šťouraly milující dobové detaily. A je také pravda, že ani autorský přístup, kdy se toho v zájmu dynamiky příběhu hodně překlene, není sám o sobě zásadně problematický.

Nechtěná směšnost

Potíže nastávají, když taková redukce nejen vyústí do nechtěné
směšnosti, ale začne zasahovat i do logiky děje. Autorům se nepodařilo vyhnout ani jednomu z těchto úskalí.

Jeden z příkladů, kdy si vyprávění říká o pevnější základy, se týká papeže. Bonifác VIII. přicestuje do Paříže za templáři, aniž by se o jeho cestě kdokoli z královského dvora doslechl. Jeho příjezd je překvapením nejen pro krále, ale i pro jeho intrikánské rádce a pro dvůr prošpikovaný špehy jiných královských dvorů.

To se myslí skutečně vážně, že se divákovi nezdůvodní, jak se takové utajení mohlo papeži a jeho doprovodu povést? A to vše se odehraje ještě ke všemu poté, kdy se už od počátku autoři snažili vytvořit dojem, že tu kdekdo tají kdeco a špehové nepřátel jsou za každým rohem. Na těchto vratkých základech se dokonce vzápětí začíná rozvíjet další zápletka, kdy se mezi Kristovými rytíři začíná rýsovat zrádce…

Soumrak templářů tedy zatím ani tak nevzbudil zvědavost na vyprávění o jejich pádu jako mnohem naléhavější otázku: Pro koho tenhle seriál vůbec má být? Zatím hlavně pro trpělivé, kterým stačí, když se svalnatí chlapi v brnění ohánějí mečem.