„V představení A Body figuruje bezejmenné tělo jako nástroj komunikace, jako znak přináležitosti k lidskému druhu,“ říká letos dvaasedmdesátiletý Tanaka. On sám se na scéně objeví společně s osm tanečnicemi, mezi nimiž nechybí jeho dlouholetá partnerka Rin Išihara.

V přestavení se vrací do dob, kdy ještě muži nehráli ve společnosti prim, což Tanaka udělal už v roce 1994 v japonském představení Dávná žena.

„Stále žijeme ve společnosti, která je řízena muži. Kdysi existovala společenství, kde tomu bylo naopak. Díváme se zpět a ptáme se, co se to stalo s našimi těly? Ve válkách byly a jsou ženy vždy obětmi. Vojáci jsou většinou muži a plní rozkazy velitelů. Ženy zůstávají doma a musí existenční situaci řešit samy. Muži - vojáci jsou posíláni na smrt, ženy musí projevit svou trpělivost. Jsou zodpovědné za přežití, za zachování rodu. Naše historie je založena na podřizování si lidských těl, zabíjení, nenávisti. Naše existence je vždy spojena s tělem. Tělo je život. Je pravdou samo o sobě,“ řekl na úvod zkoušek Tanaka.

Téma nepředstavuje jediný návrat. A Body je po dlouhé době také první představení, které připravil s evropskými tanečnicemi. Ty vzešly z loňského konkurzu v Praze, kde vybral pouze ženy. Právě to ho přivedlo k tématu díla.

Premiérová představení se uskuteční 19., 22. a 23. června.