Odborná práce s názvem Případ Sant’ Ambrogio: Utajený skandál římských řeholnic (Prostor, přeložil Lubomír Kotačka, 600 stran, 397 Kč) má mnohé znaky literatury faktu i thrilleru. Vše začalo tím, že se mladá kněžna Kateřina von HohenzollernSigmaringen (1817–1893) přímluvou svého zpovědníka, budoucího kardinála Reisacha, dostala v roce 1858 do předního kláštera Sant’ Ambrogio della Massima. Její bohatství mu mohlo hodně pomoci, ovšem ona zjistila, že představená Maria Luisa, žena mimořádného půvabu a zvrhlých mravů, se nejenže nechává uctívat jako světice, ale pořádá sexuální orgie chráněné vraždami těch, kdo se rozhodli o nepravostech a zvrácenostech promluvit. Díky arcibiskupovi Hohenlohovi se Kateřina dostala do bezpečí a o všem vypověděla.

O vztahu papeže ke skandálu nebývalých rozměrů svědčí jeho rozhodnutí, že do vyšetřovací komise jmenoval právě kardinála Reisacha, stojícího přitom v pozadí všeho, co se v římském klášteře dělo. Několikrát byl na podivné děje upozorňován, ale nikdy nezasáhl. Závěrečný rozsudek nad vrahy a porušiteli celibátu nesměl být zveřejněn. Jezuitská literatura podíl Peterse-Kleuthena stále bagatelizovala. O to cennější publikace Huberta Wolfa je.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: